Skip Navigation
 

06. EUROPEJSKA ATLANTYDA

Stolica w Dzielnicy k. Koźla

Anna Piotrowska, NEOLITYCZNE OBSERWATORIUM – Największe ze znanych dotychczas w Polsce NEOLITYCZNYCH OBSERWATORIÓW znaleźli na terenie Górnego Śląska archeolodzy z Uniwersytetu Wrocławskiego. Odkryty przez nich tzw. rondel miał 180 metrów średnicy; Na pytania odpowiada prof. Sławomir Kadrow z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego; Focus HISTORIA, IX/2011, s. 20-21

Gdy kilka lat temu Anglicy ogłosili odkrytą w Dreźnie Europejską Atlantydę – którą wcześniej badano w Austrii i Słowacji – to podano wiek na podstawie badań dendrologicznych 5100-4900 pne. Ja nie byłem tego pewny, gdyż obiekty uznałem za WIELOPOKOLENIOWE, wobec czego potężne bale wymiarowe mogły być wymieniane przy konserwacji czy odbudowie.

Drewniane Obserwatoria Astronomiczne typu STONEHENGE użytkowano u nas w V tysiącl. p.n.e. Budowano je TYLKO w kulturze lendzielskiej i ceramiki wstęgowej kłutej w l. 4900-4500 pne. Były to ośrodki POLITYCZNE, z których tytułowe Pietrowice Wielkie łączą się logicznie z wielką osadą kultury naddunajskiej Dzielnica, między Raciborzem a Koźlem. Dzielnicę mógł założyć Pana z Wrocławia dla podboju Małopolski, budując w tym celu zamki Jurajskie – wobec czego powinien zbudować Centrum Polityczne w Pietrowicach?

Wnosiłem to z katedry II na Wawelu na kolumnach z nefrytu jordanowskiego. Ta chronologia zgadza się z mą datacją Stonehenge jako dzieła wnuka Jura-Uranosa, Chejrona z Płocka.

System Dzielnica-Pietrowice zmienia mój model relacji kultur lendzielskiej i rosneńskiej jako ANTAGONISTYCZNYCH. Ponieważ Czeski Rondel w Pietrowicach jest największym ze znanych mi a Dzielnica jest kultury lendzielskiej więc wypada mi się wycofać z tezy, że podział kultury naddunajskiej na lendzielska i rosneńską był skutkiem wojny Erychonosa z Bratysławy z Chęsą z Krakowa, który wycofał się przez Poznań i Wrocław do Krokowa-Pragi. Z systemu Dzielnica-Pietrowice wynika bowiem, że to Pan z Wrocławia WYODRĘBNIŁ kulturę lendzielską w walce z Olimpem-Pragą jako europejskim centrum MATRIARCHATU.

W takim razie Pan budowałby nową stolicę w Dzielnicy między Koźlem a Raciborzem myśląc jak Fryderyk II o kanale Odra-Dunaj, co stało się osnową kultury lendzielskiej. Kanałem tym – jak w zamyśle Fryderyka – miała płynąć na Bałtyk panońska pszenica i wołowina, co przybliża nas do wniosku, że Pan jako heros węgierski i rumuński był Panem z Wrocławia. Efektem stolicy w Dzielnicy były zamki jurajskie dla METALURGII JURAJSKIEJ jako konkurencji metalurgii sudeckiej.

Ze STOLICY w Dzielnicy nic nie wyszło, gdyż następca Pana Jur-Uranos wybrał na siedzibę Kraków, z myślą prawdopodobnie o kieleckiej rudzie i sokalskim węglu. Wisła nie została jednak Polskim Renem, gdyż Krok, Chęsa i Erychtonos byli SKAZANI na kanał Przemysłowy Sosnowiec-Bydgoszcz a Chejronowi i Posejdonowi wypadało ten system kontynuować. Tu trzeba zwrócić uwagę na uderzające podobieństwo Czeskich Rondli do portów typu ATLANTYDA, i że u ujścia Gwadalkiwiru znaleziono taki port znacznie większy niż na Bahamach. Obrabiane narzędziami OSTRZONYMI megality na Bahamach interpretowałem jako Plażowe Porty Wielorybnicze, co zostało potwierdzone znalezieniem identycznych na Azorach, które były zawsze ośrodkiem przemysłu wielorybniczego.

W tym modelu pozostaje sprawa Wałów Śląskich i Łużyckich, z których Śląskie powinien budować Erychtonos kultury badeńskiej po wygnaniu Chęcy-Hanysa-Hanzy-Hansa-Amfiktiona do Krokowa-Pragi.

Argumentem, że Pan budował nową STOLICĘ w Dzielnicy był zaczynający się tam kanał Odra-Wisła przez Rudę i Pszczynkę. I obiektem tego kanału jest klasztor Rudy Raciborskie, ale nie znam datacji kościoła w Żorach na przekopie tego kanału, który może być starszy. Klasztor w Rudach był budowany przed konwencją Chęsy z Dionizosem z Tartessu-Tangeru, której znamieniem jest LIŚĆ AKANTU, czyli że byłby to pierwszy kościół GURTOWY w ogóle, jeśli takowych nie zaczęto budować na terenie Czech czy Niemiec?

Po niecnym zamordowaniu Kroka-Kronosa Chęsa pobudował na podstawie konwencji z Dionizosem kremliny kieleckie dla dostaw żelaza i stali do Iberii i Berberii, pamiątką czego jest zamek w Toledo jako naśladownictwo zamku Królewskiego w Płocku, będącego naśladownictwem zamku Ateny i Hefajstosa w Bartysławie, bo Toledo jako centrum metalurgii iberyjskiej też powinno powstać na podstawie tej konwencji.

STOLICA musiała być w Dzielnicy, ze względu na kanał Odra-Wisła
 
 
« powrót|drukuj