Skip Navigation
 

Kolonia przed Pragą i Foroneuszem

09. PROMETEOMACHIA

Weneda - BigGhost-Bydgoszcz

KAUNUS króla Ajgialosa-Ogigesa to faktycznie Kowno. Świadczą o tym sekwencje muratorskie: Kołbacz nad Płonią – Santok czyli Gorzów Wlkp i Kowno. Można tłumaczyć, że Ajgialos dał swemu bratu Innachosowi Szczecin za pomoc w opanowaniu ziemi między Wisłą a Niemnem, który płynął wówczas do Królewca, którą to pomoc przyprowadził Lyrkos. Przez zdobycie Baliti-Sambii Ajgialos stał się krezusem, bo bursztyn był kadzidłem świątynnym do miry Saby i Salomona. To bogactwo umożliwiło Ajgialosowi zbudowanie KATEDRY królewieckiej, której pochodną jest fara Mariacka w Gdańsku, budowana na POCZĄTKU architektury Gdańskiej jako Latarnia morska.

Ajgialos zawarł sojusz z Asklepiosem ze Lwowa, który zabił Buzyrysa i oblegał Innachosa na wrocławskim Ostrowie, gdzie jest zamek Biskupi. Ajgialos dał Asklepiosowi ziemię między Wisła a Niemnem za metalurgię żelaza i dostawy węgla koksującego z Sokala, wobec czego mógł budować Ogigię-Gdańsk dla metalurgii kaszubskiej. Odzyskał ujście Odry we Wkryujściu, gdzie zaczynała się droga Śledziowa a kończyła Wełniana – skąd nazwa Szczecina od SZCZECI (Burstaborg).

Lyrkos ze Stafylosem rewindykowali jednak Szczecin więc „straszną awanturę” a nawet Zamieszki, wypada rozumieć jako kłótnię o granicę, którą zażegnała córka i żona adwersarzy Hejlebie zamianą PomZach na Kujawy. Nie mogłem sobie wyobrazić, żeby tak ważne miasto jak Bydgoszcz było BEZ architektury monumentalnej. Taka architektura prawdopodobnie była, ale na mocy pokoju kaliskiego Krzyżacy zwracając Bydgoszcz prestiżowe budowle rozebrali a cegłę spławili na ODBUDOWĘ GDAŃSKA.

Ta spekulacja tłumaczy, DLACZEGO mamy 2 Ogigje: we Wkryujściu, gdzie było stare ujście Odry, i w Gdańsku? Ajgialos chciał budować Wspaniałe Wkryujście, ale po kapitulacji podjął budowę BYDGOSZCZY, i z tej racji Wspaniały Szczecin zbudował dopiero syn Lyrkosa Basilios, którego imię stało się greckim MAJESTATEM – co suponuje konkurencyjność Szczecina do Kolonii.

Kanałem Przemysłowym Sosnowiec-Bydgoszcz byli zainteresowani Ajgialos-Ogiges, jego zięć Lyrkos i Kar z Krakowa jako naturalną granicą i przeciwwagą dla metalurgii powiślańskiej Asklepiosa i Machaona. Spekulacja ta zmienia MAPĘ Lyrkosa, który powinien wracać z Dydymów (Nowogrodu Wlk) nie do Szczecina, ale Królewca czy Gdańska, wobec czego Stafylos „czatował na niego” nie na Bornholmie a Gotlandii.

Za takie spekulacje Drożdż rugnął na spotkaniu autorskim w INCO Parnickiego – że mają wartość sztuczek kuglarskich, ale są Niereformowalne: "Ujawniony w Leningradzie Fakt zawalił pańską konstrukcję, a pan zamiast to przełknąć staje na głowie dla wyminięcia tegoż." Spekulacje masona Parnickiego nie miały i nie mają skutków historiograficznych, ale moje są Reformowalne i mogą mieć skutki archeologiczne, architektoniczne i historiograficzne nie tylko dla Bydgoszczy.

Parnicki, który mieszkał w Meksyku, powiedział, że moja teoria Kultur Megalitycznych nie jest oryginalna, gdyż „młodzi etnolodzy meksykańscy” lansowali na kongresie amerykanistycznym w Meksyku teorię Wielkiej Migrację z Meksyku na Tratwach.

ŚWIECIE WG STRATYGRAFII GEOLOGICZNEJ

Zamek w Świeciu był KSIĄŻĘCY, wobec czego Święcowie byli kasztelanami, którzy dopuścili się zdrady i zostali wygnani, za co Brandenburczycy dali im 2 kasztelanie na PomZach. Ponieważ na zamku w Świeciu nie znaleziono śladu architektury sakralnej a Krzyżacy, którzy w 1309 zdobyli Świecie, urządzili kaplicę w pomieszczeniu świeckim, to zamek pochodzi z czasów przedkatolickich, tj. sprzed r. 1173.

Wg MEJ systematyki można powiedzieć, że skoro zamek zaczęto budować KOLEBKOWO a kontynuowany Krzyżowo to budowę powinien podjąć Zelnik dla poczty Skania-Bornholm-Darłowo-Chełmno, która była ważna ze względu na metalurgię powiślańską. O budowie Bydgoszczy czy Gdańska wówczas jeszcze nikt nie myślał, ale Zelnik mógł podjąć budowę masywu wieżowego obecnej katedry w Oliwie, który jest egzotyczny, a naśladownictwem tegoż mogą być wieże kościoła w Pelplinie – czego znowu pochodną zdają się być wieże prezbiterialne Torunia?

Ten system nazywa się SASKIM choć nie wiem czy słusznie. To gmatwa jeszcze proweniencja Oliwy z Kołbacza na PomZach a Chorinu na przewłoce Odra-Hawela z Oliwy, a wszystko to jakoby z DANII? skąd był Zelnik, bo żadnej Architektury Cysterskiej nie było. ŻARLI SIĘ, ŻARLI aż ja powiedziałem, że to nie ma ze średniowieczem nic wspólnego, co tłumaczy teoria Cegły DUŃSKIEJ Zelnika, bo ja nie widzę starszej włoskiej budowli ceglanej od katedry weneckiej, którą zbudowano pod protektoratem Śnieżki z Pragi, czyli wiek po Zelniku, który śmieje się TRYUMFALNIE jak Jerzy Robert Nowak.

Argumentem za tym jest to, że gdy Leszek Zdek był z ojcem w Świeciu w 1930 r. to ślady powodzi w kościele były na wysokości 2 metrów. Świecie jest na skarpie a nikt nie budowałby świątyni na terenie ZALEWOWYM. To można tłumaczyć tym, że w okresie Lodowcowym Wisła płynęła przez Eberswald do Morza Północnego, a pod koniec epoki Lodowej skierowała się na Północ rzeźbiąc GŁĘBOKIE koryto. W Czwartorzędzie, po podniesieniu się poziomu Bałtyku, prąd zmniejszył się i koryto zaczęło się ZAMULAĆ, więc Kościół zbudowano PRZED ZAMULENIEM KORYTA czyli kilka tysięcy lat temu.

We Wrocławiu była wystawa WYKOPALISKA UMK W KAŁDUSIE. Ponieważ badania Góry Zamkowej pod Chełmnem wykazały, że została NADYSPANA 2700 lat p.n.e. więc przyjechali z tym do Wrocławia, gdyż TYLKO JA tłumaczyłem ten fenomen. Wytłumaczyłem, że ponieważ Góra Zamkowa była ZA NISKA dla celów nawigacyjnych więc trzeba było ją NADSYPAĆ, co mógł robić Zeus z Poznania lub Szreniawa – któremu jednak po podboju Powiśla taki zamek przestał być potrzebny, bo starczała wieża nawigacyjna. .

WIELKA GARMANIA JAKO URZĘDOWY AKT CESARZA NERONA

Ptolemeusz (ok. 100-168) przedstawia Europe Środkową PRZED traktatem w Gubinie w r. 174, na mocy czego Goci wynieśli się na prawy brzeg Wisły. Go-PŁO czyli Orle lub Sokole Gniazdo, jak nazywano zamek Królewski, dało nazwę Płocku.

W początku ery Wandalowie sprowadzili ze Skandynawii Swewów, którzy udając osadników skandynawskich zdobyli Pragę i „tuż obok położoną potężną fortecę”. Zamach na Marboda się jednak nie udał więc Skandynawów zakwaterowano w Kołobrzegu, który nazwano GOTISSKANDZA. Neron wysłał Droga Śledziową misję do tych Gotów jako Kupiecką obiecując przewiezienie na Pomorze stu tysięcy Skandynawów i uzbrojenie ich – co było osnową I wersji Quo vadisa, wykupionej i ocenzurowanej za Nobla i milion rubli by nie dostał się Tołstojowi.

Plan Nerona zrealizował w wojnie germańskiej Domicjan; Skandynawowie zajęli Wielkopolskę, ale Śląsk ocalił wódz Dziadoszan-Hasdingów z Legnicy Wyzymir. To spowodowało napływ Skandynawów Drogą Śledziową do naddunajskiej Bohemii. Ptolemeusz przedstawia więc SKANDYNAWSKĄ WIELKOPOLSKĘ, gdy Poznań nazywał się WIRITION a Bydgoszcz SKURGON, zaś Płock ASKAUKALIS czyli Leszkowa Skała, bo Leszek Złotnik zdobył tam w r. 490 pne skarbiec scytyjski i ustanowił STOLIM, jak nazywał się po kaszubsku Sejm. Potem zaś ten Stolim przeniósł do pałacu Szreniawy w Kielcach, obecnie Biskupiego.

Krzyżacy budowali tam nową stolicę FORDON: „Ortus sub monte Vissegradiensi”, którego obecna nazwa też zdaje się być prestiżowa jako pogłos krzyżackiego BIG-GHOST. Wg Galla Wyszogród był twierdzą Prawdziców, zdobytą przez Polaków i Węgrów przy pomocy flotylli wiślanej, co wypada rozumieć, że z wież na okrętach. Ponieważ feudalna Europa nie zgodziła się na Krzyżacką Bydgoszcz to Krzyżacy ewakuując w r. 1346 Bydgoszcz rozebrali najważniejsze budynki a cegłę spławili na odbudowę Gdańska.
 
 
« powrót|drukuj