Skip Navigation
 

09. PROMETEOMACHIA

Romańskie emporja

SZTUKA ROMAŃSKA – Architektura-Rzeźba-Malarstwo, pod red. Rolfa Tomana, h.f. Ullmann, C 2004/7 GmbH

Jest wspaniała kamieniarska Architektura Europy Zachodniej, której BRAK w Polsce, Skandynawii, Szkocji oraz środkowej i południowej Iberii. Wyjątkiem jest katedra w Lundzie, która jest proweniencji nadreńskiej. Kryterium mogą tu być KRYPTY romańskie, właściwe Niemcom i Czechom. Ja to tłumaczę tym, że Tryton z Pragi był sojusznikiem Chejrona, który dokonał aneksji Anglii, budując tam katedrę I w Old Sarum na północ od Salisbury, oraz STONEHENGE jako meteorologiczną i nawigacyjną wieżę nadmgielną, zaś Tryton zbudował „czeską” kryptę w Worcester.

Chejron wycofał się przed Posejdonem do Jutlandii, gdzie podjął budowę kanału i katedry w Ribe, a potem wyprawił się przeciw Prometeuszowi do Bohemii, ale został pobity, pojmany i przykuty go pręgierza na Chojniku. Wobec tego do Bohemii wyprawił się Posejdon, który rozgromił Prometeusza i przykuł w miejsce Chejrona, KORONUJĄC SIĘ tym na Pana Oceanów. Archeologiczną pamiątką tej ekspansji Egejów są nagie ŻOŁNIERZYKI w BUTACH z greckimi nosami, znajdowane w basenie śródziemnomorskim, we wsch. Francji i zach. Niemczech.

Z tego wynika, że Chejron zbudował katedrę w Viborgu z Trytonem, a po wygnaniu z Brytanii przez Posejdona katedrę w Ribe już sam, bo Tryton był zagrożony przez Prometeusza w Bohemii i nad Renem. Nazwa KOLONIA może pochodzić od syna Prometeusza DeuKALIONA, który po klęskach z Posejodnem musiał uciekac na północ, i stąd może mumia Indianina ANDYJSKIEGO w kościele k. Oslo?

Pierwotnym dystrybutorem żelaza i stali czeskiej były Włochy, co powołało architekturę PRECYZYJNĄ. Ponieważ na terenach trzęsień ziemi nie można było budować sklepień ceglanych więc rozkwitła architektura ZAKOTWICZONYCH belek stropowych na cienkich kolumnach, które nie sypały się na głowy.

Stolicą Prometeusza było Palermo więc oną Architekturę Prezycyjną można wyprowadzać z obecnej katedry w Palermo, wystrojonej przez Fryderyka II Hohenstaufa. Po zniszczeniu przez Ariów metalurgii czeskiej w XXII w. pne. dystrybutorem żelaza Kaszubskiego został Tartess-Tanger, co przejawiło się BRAKIEM architektury romańskiej w Iberii południowej na skutek monopolu władzy Tartessu, który prowincjonalnego monumentalizmu feudalnego czy teokratycznego nie życzył sobie; co sformułował car Piotr Wlk Zakazem murarstwa POZA Petersburgiem. Spod władzy Tartessu wyłamał się marynizm angielski, dostarczając żelazo i stal kaszubską, a może też powiślańską i ryską, do Ligurii i północnej Iberii, doprowadzając tam do rozkwitu MONUMENTALNEJ kamiennej architektury romańskiej. Są jednak dane za tym, że zeglarze piktyjscy (Szkocja) dostarczali w neolicie żelazo śląskie aż na Maltę.

W rozdziale 17 piszę: „II rozdział Post-TROJADY to wojna z Remusem i Romulusem. Nie jest ona absurdem, gdyż tłumaczy pojawienie się HALSZTACKIEJ CYWILIZACJI ŻELAZA zdobyciem przez Kimeriów Sarajewa, gdzie była iliryjska metalurgia żelaza, co powinno spowodować ucieczkę Remusa i Romulusa do Palatynu-RZYMU. Remus i Romulus zostali przyjęci przez Etrusków, gdyż dawali szansę obrony przed uzbrojonymi w broń żelazną Grekami.

Tradycja śląska mówi o założeniu przez Marsygnów Salowii-Kłodzka w Puszczy Jaworowej. Ta tradycja zgadza się z narracją Wielkich Kronik Francji – że pierwsze zamki, świątynie i miasta wybudował w Galii Marchomir, ale Lutecję-Paryż założył jeszcze Ibor. Lutecja-Paryż skapitulowała przed Marchomirem, który przyprowadził Kimeriów nadczarnomorskich. Było ich dużo, gdyż po klęsce z Asyryjczykami i Scytami Marchomir poprowadził cały lud do Ligurii. "Był to kraj lesisty i rzadko zaludniony, ale Kimeriowie pobudowali tam MIASTA, ŚWIĄTYNIE i ZAMKI; kraj ten zaczęto zwać GALIĄ, a że hodowali dużo bydła zwano ich też CELTAMI."

W artykule: Jerzy Pysiak, PARYŻ, MIASTO TROJAN – Trojański rodowód królów Francji w XII w. (Mówią Wieki, III 2000, s. 20-7) czytamy: „Wprawdzie stolica – Lutecja została założona jeszcze przez Parysjów – jednak to Trojan Marchomira i Faramonda uznał Rigord za założycieli miast galijskich, zwłaszcza warownych." Potwierdza to na początku XII wieku kronikarz Sigebert z Gembloux: Marchomir przybywając do Galii "zastał kraj pusty, niezaludniony. Nie dziwi więc, że to on właśnie stał się fundatorem miast. Podobnie uważał żyjący ok. 1150 r. anonimowy autor poematu Partenopeus z Blois, który napisał, że przed przybyciem do Galii Marchomira (którego uważa za syna króla Priama i brata Hektora) nie było tam zamków ani wież, ani zacnych miast, ani pięknych miasteczek. Cały lud pozostawał rozproszony. Kraj był pustkowiem pełnym lasów. Nie było tam króla, księcia czy hrabiego. Marchomir sprawił, że zbudowano bogate zamki i warowne miasta, i nauczył ich żyć razem.”

Francuscy historycy mieli kłopot ze zrelacjonowaniem do tego eponima Francuzów Faramonda-FRANCJONA, którego ja uważam za Foroneusza z Wrocławia, który jako mąż Pragi zbudował Wspaniałą Kolonie i zginął w walce z Hellenami. Podobnie wlepili tam też Ibora jako założyciela Lutecji, którą PARYŻEM zaczęto zwać dopiero od Parysjów z Ukrainy. Ibor był prawdopodobnie Iberyjczykiem-Berberem z Tartessu a nazwa TRYDENT może pochodzić od Trytona, który po wygnaniu z Krokowa-Pragi przez Prometeusza przeniósł się nad Ren, gdzie budował wspaniałe katedry nadreńskie; od Trydentu można wyprowadzać DRUIDÓW. Z Trydentu jest PODZIEMNY kanał, który dostarczał do Kolonii NAJLEPSZĄ WODĘ. Ibor założył Lutecję-Paryż prawdopodbnie po pokoju z Innachosem - czyli że byłiby to kontahenci?

Wobec twierdzeń, że miasta galijskie ZBUDOWALI KIMERIOWIE-CELTOWIE, którzy zostali wypędzeni z Ukrainy przez Scytów – ale wcześniej działali w Galii Ibor i Francjon – to Marchomir zawarł widocznie ugodę z DRUIDAMI, pozostawiając im EMPORIA za prawo budowania ZAMKÓW i MIAST. Struktura HRABIOWSKA Marchomira różniła się od teokratycznej, opartej na świątyniach-emporiach czyli KATEDRACH ROMAŃSKICH. W Polsce nie ma wielkich katedr romańskich, bo emporiów u nas nie było, tylko MIASTA.

Emporium było DYSTRYBUTOREM dóbr importowanych, co miało sens przy dowozie przez ALBIOŃCZYKÓW Żelaza Kaszubskiego do Lutecji-Paryża, której herbem jest STATEK ŻAGLOWY, ale po zbudowaniu przez Kimeriów Metalurgii Reńskiej, na szwajcarskim żelazie i węglu z Ruhry, potrzebne były MIASTA HANDLOWE, które zbudował Marchomir – może od Marsygnów wypędzonych przez Słowian z Kłodzka, co nam wyrzekają Niemcy. Po zbudowaniu przez Marchomira MIAST dla handlu żelazem reńskim, katedry romańskie UTRACIŁY CHARAKTER EMPORIALNY stając się ośrodkami li tylko kultu. Dlatego tłumaczyłem Niemcom, że zamki nadreńskie są pomnikiem METALURGII REŃSKIEJ.

Wczorajsza Rzeczpospolita pisze o znalezieniu we wschodniej Turcji 4 pałaców zniszczonych w II w. p.n.e., z których największy był 4 razy większy od pałacu w Troi Schliemanna czyli Hissarliku. Ja uważam, że Pałac Priama w Troi na Złotym Rogu, który Niemcy przypisali szalbiersko Seleucydom, był 4 razy większy od tegoż pałacu w Turcji.
 
Strony: 1 2 Następna »
 
 
« powrót|drukuj